Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: BIR2222381

Notice effective from
8th October 2021 to 7th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Tratfig Fryrdd 1984 a fydd yn weithredol
0 01/11/21 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Borras, Borras, Wrecsam o'i chyffordd 3 Rhodfa Herbert Jennings

01/11/21 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Borras, Borras, Wrecsam o'i chyffordd 3 Rhodfa Herbert Jennings
1 gyfeiriad y gogledd am bellter o 62m at y gylchfan ar Ffordd y Deon/ Ffordd Jeffreys ac;

gyfeiriad y gogledd am bellter o 62m at y gylchfan ar Ffordd y Deon/ Ffordd Jeffreys ac;
I wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd y Deon, Borras, Wrecsam o'i chyffordd § L6n Rhosnesni i gyfeiriad y gogledd am bellter o 305m at y gylchfan ar Ffordd Borras/Ffordd Jeffreys er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam allu gwneud gwaith i roi wyneb newydd i'r ffordd.
Mae'r llwybr Bmgen i gerbydau sy'n cael eu heffeithio o gau Ffordd Borras, Borras, Wrecsam yn mynd ar hyd Rhodfa Herbert Jennings, L6n y Bwth a Jeffreys Road a bydd arwyddion i'w ddangos ac;
Mae'r llwybr amgen i gerbydau sy'n cael eu heffeithio o gau Ffordd y Deon, Borras, Wrecsam yn mynd ar hyd Ffordd y Deon, Ffordd Holt, yr A5156 a Ffordd Pare Borras a bydd arwyddion i'w ddangos.
Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 19 diwmod, neu lai os bydd y
gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 8/10/21.
Darren Williams - Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 01/11/21 prohibiting any vehicle from using that length of Borras Road, Borras, Wrexham from its junction with Herbert Jennings Avenue in a N. direction for a distance of 62m to the roundabout on Dean Road/ Jeffreys Road and;
Prohibiting any vehicle from using that length of Dean Road, Borras, Wrexham from its junction with Rhosnesni Lane in a N. direction for a distance of 305m to the roundabout on Borras Road/Jeffreys Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing,
The alternative route for vehicles affected by the closure of Borras Road, Borras, Wrexham is via Herbert Jennings Avenue, Box Lane and Jeffreys Road and will be signposted and;
The alternative route for vehicles affected by the closure of Dean Road, Borras, Wrexham is via Dean Road, Holt Road, A5156 and Borras Park Road and will be signposted.
Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 19 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 08/10/21.
Darrren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

BIR2222381.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices