Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2215493

Notice effective from
1st October 2021 to 31st October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 25/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Waelod, Brynhyfryd, o'i chyffordd 2 Ffordd Uchaf i gyfeiriad y gogledd am bellter o 805m i'w chyffordd a Pharc Brynhyfryd er mwyn galluogi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam roi wyneb newydd ary ffordd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Uchaf a Ffordd Waelod a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau, Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ac ni fydd yn para mwy na 16 mis. Dyddiedig 01/10/21,

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 25/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Bottom Road, Summerhill from its junction with Top Road in a N. direction for a distance of 805m to its junction with Summer Hill Park to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Top Road and Bottom Road and will be signposted, Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months, Dated 01/10/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2215493.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices