Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2144965

Notice effective from
16th July 2021 to 15th August 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 09/08/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Hampden, Plas Madoc, o'i chyffordd S Ffordd Whalley i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 726m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newyddary ffordd.

Mae'r llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Whalley, Peris, Ffordd y Dderwen a Ffordd Hampden a bydd yn cynnwys arwyddion, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis, Dyddiedig 16/07/21. Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 09/08/21 prohibiting any vehicle from using that length of Hampden Way, Plas Madoc from its junction with Whalleys Way in a E direction for a distance of 726m to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Whalleys Way, Peris, Oak Road and Hampden Way and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure, The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 16/07/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2144965.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices