Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1874837

Notice effective from
9th October 2020 to 8th November 2020

Mae Cyngor Bwrdelstref Slrol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHABDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Ad ran 14 (1) Peddf Rheolelddlo Trafflg Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 12/10/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Plas Bennion, Penycae Wrecsam o'i chyffordd S'r A539 Ffordd Llangollen I gyfeiriad y gogledd am bellter □ 200m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd. Y llwybr amgen i gerbydau sy'n cael eu heffeithio gan gau'r ffordd yw drwy A539 Ffordd Llangollen, B5605 Stryt y Bont, Stryt Fawr, Ffordd Rhiwabon, Stryt Las, Allt y Pant, Ffordd Afoneitha a Ffordd Plas Bennion a bydd arwyddion. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddlad bara am 3 wythnos, neu lal os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para dim mwy na 18 mis. Dyddiedig 09/10/20. Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 12/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of Plas Bennion Road, Penycae, Wrexham from its junction with A539 Llangollen Road in an N. direction for a distance of 200m to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via A539 Llangollen Road, B5605 Bridge Street, High Street, Ruabon Road, Stryt Las, Pant Hill, Afoneitha Road and Plas Bennion Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure, The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 09/10/20.

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1874837.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices