Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Lawson Road Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1726720

Notice effective from
28th May 2020 to 27th June 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

FFYRDD 1984 - ADRAN 14(11 Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Lawson Road Bae Colwvnl Gorchvmvn (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro) 2020

Pro)

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Lawson Road, Bae Colwyn, o'r gyffordd & Phlas Dingle i'r gyffordd a Belgrave Road. Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith trydanol. Bydd y llwybr amgen yn mynd 3 chi ar hyd Ffordd Abergele i'r gyffordd & Belgrave Road, yna i'r dde tan ddiwedd y gwyriad. Bydd y rhan o Lawson Road nad yw wedi'i heffeithio yn ffordd ddwyffordd yn ystod cyfnod y cau er mwyn caniatau mynediad i breswylwyr.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 10 diwrnod, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.

Dyddiad: 28 Mai 2020

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Lawson Road Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Lawson Road, Colwyn Bay, from the junction with Plas Dingle to the junction with Belgrave Road.

The Order is necessary to facilitate electrical work. The alternative route will be to continue on Abergele Road to the junction with Belgrave Road, then turn right and to proceed to the diversions end. The unaffected section of Lawson Road will become two way while the closure is in place to allow residents access.

The Order comes into effect on 15 June 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 10 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.

Dated: 28 May 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

|H BodlondebBodlondeb

Conwy, LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

SKSBKiSSSEt Cyf/Ref: CCBC-036994/HBCyf/Ref: CCBC-036994/HB

Attachments

WAR1726720.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices