Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Belarave Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1726706

Notice effective from
28th May 2020 to 27th June 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIC FFYRDD 1984-ADRAN 14(1) Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Belarave Road Bae Colwvn) Gorchvmvn (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro) 2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy yn bwrladu gwneud Gorchymyn, dim Mai na saith nlwrnod wedl dyddlad y Rhybudd hwn, I wahardd unrhyw un rhag achosl i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Belgrave Road, Bae Colwyn, o'r gyffordd & Lawson Road i'r gyffordd ag Ersklne Road.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheldlol er mwyn hwyluso gwalth trydan. Bydd y llwybr amgen yn mynd & chl ar hyd Lawson Road (sy'n ffordd ddwyffordd yn ystod cyfnod y cau) i'r gyffordd a Greenfield Road ac yna I'r chwlth I barhau ar Greenfield Road I'r gyffordd a Ffordd Abergele. Trowch I'r chwlth wedyn tua'r gyffordd S Belgrave Road ac yna I'r chwlth unwalth eto tan ddlwedd y gwyriad wrth ymyl y gyffordd ag Ersklne Road. Gan fod y rhan o Belgrave Road sydd ar gau yn ffordd gyda system unffordd, nl fydd yna Iwybr dargyfelrlad I'r rhelny sy'n telthio I'r cyfelrlad arall.
a
?aw'r Gorchymyn I rym ar 15 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 10 dlwrnod, neu tan y bydd y gwalth arfaethedlg wedl'l gwblhau.
Dyddiad: 28 Mai 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Belarave Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Belgrave Road, Colwyn Bay, at the junction with Lawson Road to the junction with Erskine Road.
The Order is necessary to facilitate electrical work. The alternative route will be to continue on Lawson Road (which will allow two way access while the closure is in place), to its junction with Greenfield Road then turn left and continue on Greenfield Road to its junction with Abergele Road then turn left to continue to its junction with Belgrave Road then turn left and proceed to the diversions end approaching the junction of Erskine Road. As the section of Belgrave Road which is closed is a one way system, there will not be a diversion route for vehicles travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 15 June 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 10 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 28 May 2020
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
-Jp^Z/ Conwy, LL32 8DU

Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSISSSSS Cyf/Ref: CCBC-036995/HB.

Attachments

WAR1726706.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices