Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 21 Llandudno) (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2020

Notice ID: WAR1726624

Notice effective from
28th May 2020 to 27th June 2020

DEDDF RHEOU TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984ADRAN14fH Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 21 Uandudnol (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrt 2020 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw i wahardd unrhyw gerddwyr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 21 yng Nghymuned Llandudno gan gycfiwyn o Marine Drive, cyfeirnod grid SH 7687 8227 a pharhau i'r cyfeiriad orllewinol uwchben Marine Drive ar y Gogarth, cyfeirnod grid SH 7626 8263.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd oherwydd tir ansefydlog.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 Mai 2020. Disgwylir y bydd y I Iwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
Dyddiedig: 28 Mai 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 21 Llandudno) (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in the full length of public footpath No 21 in the community of Llandudno commencing from Marine Drive at grid reference SH 7687 8227 and proceeding in a westerly direction above Marine Drive on the Great Orme to grid reference SH 7626 8263 The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public due to unstable land.
The Order will come into effect on 28 May 2020. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months. Dated: 28 May 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
^¦^^ Conwy, LL32 8DU

Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSBSSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-037015

Cyf/Ref: CCBC-037015

Attachments

WAR1726624.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices