Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Greenfield Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1722893

Notice effective from
21st May 2020 to 20th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Greenfield Road Bae Colwvn) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2020
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd a cherbyd ar hyd y rhan honno o Greenfield Road Bae Colwyn o Rif 89 hyd at fynediad cwrtiau bob tywydd ar Trevor Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru. Caniateir mynediad i gerddwyr a'r Gwasanaethau Brys,
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o dim mwy na 8 wythnos.
Dyddiedig: 21 Mai 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Greenfield Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to cause any vehicle to proceed in that length of Greenfield Road Colwyn Bay from No.89 to the entrance of the all weather courts on Trevor Road
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. Emergency and pedestrian access will be maintained.
The Order comes into effect on 8 June 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 8 weeks.
Dated: 21 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSBKSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-036973/HL

Cyf/Ref: CCBC-036973/HL

Attachments

WAR1722893.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices