Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 24 Trefriw) (Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2020

Notice ID: WAR1709338

Notice effective from
7th May 2020 to 6th June 2020

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 24 Trefriw) (Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in the full length of public fotpath No 24 in the community of Trefriw commencing from Glyn Farm at grid reference SH 7821 6331 along the river side to terminate at Gower Bridge at grid reference SH 7919 6220.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public. The alternative route will be from Gower Brfdge and along Gower Road
The Order will come into effect on 11 May 2020. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 7 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwy (Llwvbr Troed 24 Trefriw) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvri 2020
RHOPDIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw i wahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 24 yng Nghymuned Trefriw gan gychwyn o Fferm y Glyn ar gyfeirnod grid SH 7821 6331 ar hyd ochr yr afon gan orffen ar Bont Gower ar gyfeirnod grid SH 7919 6220.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd. Y ffordd arall a fydd ar gael i gerddwyr fydd o Bont Gower ac ar hyd Ffordd Gower.
Daeth y Gorchymyn i rym ar 11 Mai 2020. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
Dyddiedig: 7 Mai 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
|H Bodlondeb

Bodlondeb
^¦^^ Conwy, LL32 8DU

Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSBSSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-036822/HL

Cyf/Ref: CCBC-036822/HL

Attachments

WAR1709338.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices