Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(111 Conwv County Borough Council (Charlotte Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1704763

Notice effective from
30th April 2020 to 30th May 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Charlotte Road Llandudno) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd)2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o ffordd ar Charlotte Road Llandudno o fynedfa B&Q i'w chyffordd & Mostyn Broadway.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y ffordd. Y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n teithio o'r dwyrain fydd parhau ar hyd Mostyn Broadway (Dosbarth 3) ac yna ar Tudor Crescent, yna i'r gyffordd a Conway Road, ac yna troi i'r chwith wrth y goleuadau traffig gan barhau i ddiwedd y dargyfeiriad yn agos at gyffordd Charlotte Road. Ar gyfer traffig sy'n teithio o'r gorllewin, mae angen parhau ar hyd Mostyn Broadway (Dosbarth 3) i'r gylchfan a chymryd y trydydd ffordd allan ar hyd Clarence Crescent. Yna parhau hyd at gylchfan Links a chymryd y trydydd ffordd allan ar Conway Road, gan barhau i ddiwedd y dargyfeiriad tua'r gyffordd gyda Charlotte Road.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 Mai 2020. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 14 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau.
Dyddiedig: 30 Ebrill 2020
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(111 Conwv County Borough Council (Charlotte Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Charlotte Road Llandudno from the entrance of B&Q to the junction with Mostyn Broadway.
The Order is necessary to facilitate carriageway works. The alternative route for traffic travelling from the east will be to continue along Mostyn Broadway (Class 3) onto Tudor Crescent then to the junction with Conway Road then turn left at the traffic lights and continue to the diversions end approaching the junction of Charlotte Road and for traffic travelling from the west continue along Mostyn Broadway (Class 3) to the roundabout and take the third exit on to Clarence Crescent and continue to the Links roundabout then take the third exit onto Conway Road and proceed to the diversion end approaching the junction with Charlotte Road.
The Order comes into effect on 2 May 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 14 weeks or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 30 April 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llvwodraethu
m _ Bodlondeb

Conwy, LL32 8DU
Conwy (oiw) 574000

(oiw) 574000
cyngor bwrdejstrej sirol Cvf/R©fi CCBC "" 035554/HB

Cvf/R©fi CCBC
""
035554/HB
COUNTY BOROUGH COUNCIL *

Attachments

WAR1704763.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices